Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Giới thiệu khoa Tài chính - Ngân hàng

Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Đức Thảo

Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng.

Điều kiện đầu vào: Xét tuyển thí sinh thi khối A, A1, D1,2,3,4,5,6

Thời gian đào tạo: 04 năm;

Loại văn bằng tốt nghiệp: Hệ chính quy tập trung.

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Công việc có thể làm và chức danh có thể đảm nhận:

          - Quản lý, điều hành nghiệp vụ tài chính ngân hàng tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

          - Kiểm toán, kế toán tại các đơn vị hành chính, doanh nghiệp

          - Giảng dạy, nghiên cứu tại các học viện, nhà trường.

          - Mở doanh nghiệp làm các dịch vụ liên quan đến tài chính

          - Tiếp tục học để đạt học vị thạc sỹ, tiến sỹ

          - Chuyên gia về lĩnh vực tài chính; trợ lý, cán bộ tư vấn, điều hành triển hành , triển khai khác dự án

          - Các chức danh như Trưởng, Phó phòng, Trưởng, Phó các Cục, Vụ, Viện liên quan đến nghiệp vụ tài chính ngân hàng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét