Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Chất vấn Phó Thủ tướng: Quan điểm của Chính phủ về bỏ biên chế GV

Chất vấn Phó Thủ tướng: Quan điểm của Chính phủ về bỏ biên chế GV

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về quan điểm của Chính phủ trước việc thí điểm bỏ biên chế giáo viên.

Chiều nay (15/6), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về bỏ biên chế giáo viên.

Là người đầu tiên chất vấn Phó Thủ tướng, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đã hỏi quan điểm của Chính phủ về việc thí điểm bỏ biên chế giáo viên mà Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu ra.

“Về vấn đề chuyển biên chế giáo viên sang hợp đồng, mặc dù đã được Bộ trưởng bộ GD&ĐT giải trình nhưng cử tri ngành giáo dục vẫn rất hoang mang, có điện tôi rất nhiều và muốn tôi hỏi Phó Thủ tướng. Tôi muốn biết quan điểm của Chính phủ về vấn đề này như thế nào?”, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé nói.

Trả lời vấn đề này, Phó Thủ tướng cho biết: "Vấn đề đề xuất nghiên cứu bỏ biên chế giáo viên thành hợp đồng, cơ quan đề xuất nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập làm tốt nhiệm vụ được giao”.

"Ở đây, vấn đề liên quan đến chủ trương nhưng cũng đồng thời liên quan đến pháp luật và chính sách. Pháp luật ở đây là luật Công chức viên chức. Còn chính sách là đối với viên chức lao động, đặc biệt là lao động vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Ý chung là chúng ta muốn làm thế nào để công chức trở thành người chuyên nghiệp trong bộ máy công quyền", Phó Thủ tướng Thường trực thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định: "Viên chức cũng thực hiện chế độ hợp đồng. Cho nên, đây là vấn đề cần có sự nghiên cứu kỹ. Còn đề xuất là của bộ GD&ĐT cũng mới là ý kiến đề xuất, chưa phải quyết định.

Chính phủ đã giao cho bộ Nội vụ và bộ Tài chính xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương VI vào tháng 10/2017.

Hội nghị Trung ương VI sẽ xem xét về việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, trong đó có nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo Tờ trình của Chính phủ”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét